در جامعه ما به اشتباه درمان ارتودنسی به معنای مرتب کردن دندان ها برای زیبایی است ولی هدف اصلی این درمان ایجاد رابطه صحیح بین تمامی ساختمان های فک و صورت است .

بدیهی است روابط نادرست ساختمان های صورت با یکدیگر علاوه بر زیبایی در تنفس ، تکلم و تغذیه نیز ممکن است اختلال ابجاد کند.