جراحی فلپ لثه

02 فروردین 1401 | 16:23
جراحی فلپ لثه

 

مزایای جراحی فلپ لثه

جراحی فلپ لثه برای بیماران مبتلا به فرم پیشرفته بیماری لثه مزایای زیادی دارد. این روش قادر به انجام موارد زیر است: