ترمیم دندان

21 بهمن 1400 | 12:30

ترميم‌ دندان به طور کلی به 2 دسته تقسيم مي‌شوند؛ يکي مواد غير همرنگ (کامپوزیت) يا آلياژ فلزي است به نام آمالگام که درصدی از آن را جيوهتشکیل داده و قسمتي ديگر پودر آلياژ حاوي فلزاتي مانند مس، نقره و قلع به اضافه تركيباتي ديگر كه براي اصلاح خواص آلياژ از آن استفاده مي‌كنند. جيوه كه به حالت مايع است با پودر مخلوط که ترکیبی خمیری شکل تشکیل داده که پس از مدتی جامد می شود. مواد فلزي هم ‌رنگ خوبي ندارند و هم بعد از مدتي املاح فلزي وارد نسج دنداني مي‌شود و برخي تغيير رنگ‌هاي دايمي را در دندان ايجاد مي‌كند. براي همين آمالگام براي دندان‌هاي جلو (قدامی) استفاده نمي‌شود و در دندان‌هاي عقب (خلفي) قابل استفاده است.
مواد همرنگ در واقع پايه رزين دارد كه داخل اين رزين تركيباتي كه پركننده يا فيلر نام دارند، اضافه مي‌شود تاخواص فيزيکي و مکانيکي و رنگ ماده را بهبود بخشد که به آنها کامپوزيت گفته مي‌شود و به همین دلیل مواد همرنگ علاوه بر دندان‌هاي خلفي در دندان‌هاي قدامي نيز کاربرد دارند. .